документи.com

Нов портал за документи и бланки

През 2023 г. беше създаден нов интересн сайт за всякакви необходими документи – документи.com. На него може да откриете най-различни бланки, формуляри, договори, приемо-предавателни протоколи, молби, заявления, декларации, CV, предизвестия, съобщителни бележки и др. Всички документи могат да бъдат сваляни безплатно в pdf и doc вариант за преглед и обработка с WORD. В сайта всеки ден се добавят нови документи, има възможност и за запитване за качване на документ, който го няма. За повече информация разгледайте документи.com